Wie zijn we

Platform Vijftigplussers en Werk fungeert als verbindende factor voor iedereen die zich bezighoudt met het thema vijftigplussers en werk. Wij begeleiden met passie en ambitie verschillende initiatieven richting impact, resultaat, opschaling en borging. Op deze website tonen we informatie over de initiatieven van het platform en alle achtergrond informatie, maar ook de resultaten en impact van andere projecten en nieuws omtrent het onderwerp vijftigplussers en werk.

 

Initiatieven

Help (eigen)wijs grijs op reis: Digitale Skills Paspoorten

Veel vijftigplussers zijn werkzaam in relatief zware beroepen die zij onmogelijk tot hun 67e of 68e kunnen volhouden. Deze vaklieden beschikken over een schat aan kennis en ervaringen, maar hebben niet altijd een erkend diploma

FutureLabNL: Vijftigplussers proactief digitaal bekwaam

Hoe kunnen we er voor zorgen dat mensen voorbereid zijn op de banen van de toekomst, en hier ook proactief mee bezig zijn? In FutureLabNL worden vijftigplussers bewustgemaakt van hun kansen en mogelijkheden.

Werkgevers weten beter: Vooroordelen over 50+ werknemers

Gebleken is dat de beeldvorming over oudere werknemers niet positief is en er veel stereotypen bestaan die niet stroken met de werkelijkheid. Dit heeft verschillende negatieve gevolgen voor de vijftigplussers op de arbeidsmarkt. Daar gaan we mee aan de slag!

50+ Play on till their retirement: Duurzame inzetbaarheid

Met een vergrijzende bevolking en latere pensioenleeftijd wordt het steeds belangrijker om in te zetten op de duurzame inzetbaarheid van vijftigplussers. Helemaal in beroepen zoals het onderwijs, waar een groot percentage vijftigplussers werkt. In deze alliantie gaan we aan de slag met de duurzame inzetbaarheid van onderwijspersoneel.

VERHALEN MET IMPACT

Op 60-jarige leeftijd heeft men mij een contract aangeboden voor onbepaalde tijd
Ik was 53 jaar toen ik werd ontslagen bij een grote bank. Dat was eind 2008 tijdens de hypothekencrisis. Ik ging in de WW en las dat het UWV binnenkort 2.500 nieuwe medewerkers nodig zou hebben vanwege het grote aantal uitkeringsaanvragen…..
“FutureLab50+ opent ineens deuren en nieuwe mogelijkheden waar je geen weet van had!”

Leony deed onlangs mee aan FutureLab50+, een initiatief binnen het Platform “Vijftigplussers en Werk. Dit is haar verhaal.

Nieuws

Scroll naar top