Wie zijn we?

ZINZIZ

ZINZIZ is verantwoordelijk voor het platformmanagement. Dat betekent dat zij een verbindende kennispartner zijn voor alle organisaties, partijen en personen die betrokken zijn bij het platform en daarbuiten. Sinds 2013 is ZINZIZ gespecialiseerd in project- en programmamanagement, participatief actie-onderzoek, effectiviteitsmonitoring, training en professionalisering binnen het veld van sociale zekerheid, welzijn en zorg. www.zinziz.nl

Ecorys

Ecorys neemt de evaluatie van het platform en de projecten binnen het platform op zich. Ecorys is een internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen. Door middel van op onderzoek gebaseerd advies, helpt Ecorys publieke en private klanten bij het maken en uitvoeren van gefundeerde beslissingen die leiden tot een betere samenleving. www.ecorys.com

Goldschmeding Foundation

De Goldschmeding Foundation is de donateur van dit platform. De Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie werkt aan een inclusieve en duurzame samenleving vanuit de overtuiging dat een betere wereld ontstaat als mensen elkaars belangen dienen. De Foundation werkt aan een inclusieve en duurzame samenleving vanuit drie thema’s: inclusieve arbeidsmarkt, circulaire economie en menswaardige economie. www.goldschmeding.foundation

Samen maken we meer impact

Platform Vijftigplussers & Werk is één van de vier platforms, die in het leven geroepen zijn om de arbeidsparticipatie van verschillende groepen te vergroten. Ze worden allemaal mede mogelijk gemaakt door de Goldschmeding Foundation. Naast platform Vijftigplussers & Werk zijn platform Jongeren & Werk, platform Nieuwkomers & Werk en platform Werk inclusief Beperking zeer actief aan de weg aan het timmeren richting een meer inclusieve arbeidsmarkt. Hoewel deze platforms zich allemaal richten op verschillende doelgroepen, werken zij nauw samen om zo veel mogelijk impact te maken.

Meer weten over platform Jongeren en Werk? 
Klik hier
Meer weten over platform Nieuwkomers en Werk? Klik hier
Meer weten over platform Werk inclusief Beperking? Klik hier   

Scroll naar top