Digitaal bewust en bekwaam naar werk: Futurelab 50+

Waar gaan we iets aan doen?
Digitale vaardigheden zijn in toenemende mate belangrijk op de arbeidsmarkt. Echter, uit onderzoek naar de digitale inclusie van ouderen is gebleken dat een grote groep vijftigplussers nog (veel) meer uit hun digitale vaardigheden kunnen halen. Ook in de zoektocht naar werk spelen digitale vaardigheden namelijk een steeds grotere rol. Zo wordt online netwerken voor het vinden van een baan (bijvoorbeeld via LinkedIn) steeds belangrijker en is het van belang dat je je als sollicitant online sterk kunt prestenteren. Jammer genoeg is er ook op dit gebied sprake van een digitale kloof: “Millennials leren op school hoe zij zichzelf moeten presenteren. Vijftigplussers hebben dat nooit geleerd, waardoor zij vaker buiten de boot vallen”. Daar blijft het niet bij. Naast het digitaal achterlopen, zijn het gebrek aan zelfvertrouwen en het gebrek aan een relevant netwerk obstakels voor een volwaardige participatie op de arbeidsmarkt van de vijftigplussers. Dit project gaat hiermee aan de slag!

Wat gaan we doen?
In dit project gaan vijftigplussers die in-between-jobs zijn aan de slag, zodat ze de digitale (netwerk)vaardigheden, het zelfvertrouwen en een fijn netwerk verkrijgen die helpen bij het vinden van een baan. Dit wordt gedaan met behulp van een innovatieve methode waarbij samengewerkt wordt door vier verschillende partijen: Stichting JobOn, SER, I.AMDIGITAL en Stichting Lezen & Schrijven. Deze innovatieve methode omvat een online programma met verschillende opeenvolgende onderdelen: een Escape Room, een inspiratiesessie digitalisering, een digitale scan en e-learning, en een slotevent ‘Invloed digitalisering’. Daarna kunnen deelnemers gebruik maken van een persoonlijk adviesgesprek voor verdere ontwikkelmogelijkheden. Gedurende het hele programma is er een online intervisie via WhatsApp.

Projectleider
Inge Laagewaard is sinds januari 2020 als projectleider verbonden aan JobOn. Hiervoor was zij werkzaam in verschillende functies zoals kwartiermaker/beleidsadviseur/projectleider met de aandachtsgebieden: cultuur, creatieve industrie en economie. En heeft hierin ruimschoots haar sporen verdiend. Kernvaardigheid: sterk in het omzetten van ambities en plannen in daadwerkelijke projecten met meetbare resultaten. Namens JobOn is zij verantwoordelijk als projectleider van het project ’50-plussers: digitaal bewust én bekwaam’. Een online programma met als doel 500 werkzoekende 50-plussers digitaal bewuster en vaardiger te maken om zo hun kansen op de arbeidsmarkt duurzaam te vergroten. Naast de vier samenwerkingspartners Stichting JobOn, SER, I.AMDIGITAL en Stichting Lezen en Schrijven wordt nauw samengewerkt met ZINZIZ en Ecorys als aanvullende projectpartners.

Contact?
Vragen of wil je meer weten? Neem vooral contact met ons op. Wij kunnen je ook in contact brengen met de uitvoerende partijen!

Scroll naar top