Beeldvorming

Hoewel we nog in een beginnend stadium zitten, weten we een ding zeker: Er gaat een initiatief komen rondom beeldvorming en stereotypering. Gebleken is dat de beeldvorming over oudere werknemers niet positief is en er veel stereotypen bestaan die niet stroken met de werkelijkheid. Dit heeft verschillende negatieve gevolgen voor de vijftigplussers op de arbeidsmarkt. Het gaat er bij dit initiatief om dat er directe impact gemaakt kan worden voor de doelgroep zelf. Dit willen we bewerkstelligen door een methode te ontwikkelen en te implementeren waarmee we de beeldvorming over de vijftigplus medewerkers bij werkgevers en werkbemiddelaars kunnen beïnvloeden. Ook willen we meer en meer gebruik gaan maken van ambassadeurschap. Er zijn veel signalen dat medewerkgevers vooral elkaar op een positieve manier kunnen beïnvloeden.

De partijen die dit initiatief op zich gaan nemen zijn al gekozen en daar wordt nauw mee samengewerkt. Ben jij echter een werkgever en zou je willen meewerken? Door bijvoorbeeld je organisatie beschikbaar te stellen voor het implementeren van de methode? Neem vooral contact met ons op!

Vragen of wil je meer weten? Je bent altijd welkom om ons te benaderen.

Gerelateerd nieuws
Scroll naar top