Help (eigen)wijs grijs op reis

 Waar gaan we iets aan doen?
In de ‘technische’ sectoren bouw, infra en installatietechniek zijn veel vijftigplussers werkzaam in relatief zware beroepen. Zij kunnen hun fysiek zware werk vrijwel onmogelijk tot hun 67e of 68e volhouden. Ze beschikken weliswaar over waardevolle skills, maar hebben vaak geen zicht hierop en/of weinig erkende diploma’s waarmee ze die skills ook kunnen ‘bewijzen’. Dat maakt hen relatief kwetsbaar op de arbeidsmarkt: ze kunnen zich niet goed en tijdig verplaatsen over de arbeidsmarkt. Dit project gaat hiermee aan de slag! 

Wat gaan we doen?
We gaan het prototype van een Digitaal Skills Paspoort voor Vaklieden, ontwikkeld door HAN UAS en TNO, inzetten bij een groep van 25 werknemers van 50 jaar en ouder die werkzaam zijn in fysiek zware beroepen in de bouw, infra en installatietechniek. Ook Volandis werkt mee aan dit project. DIA/EVC adviseurs van Volandis zorgen voor de begeleiding bij het werken met de Digitale Skills Paspoorten. Het Digitale Skills Paspoort geeft vijftigplussers snel inzicht in de eigen actuele skills set en in de ontwikkeling daarvan, wat hen ook meer vertrouwen geeft in de eigen arbeidsmarktwaarde en in het eigen leervermogen. Daarmee wordt niet alleen de mobiliteit, maar ook de ontwikkeling bij vaklieden gestimuleerd. De inzetbaarheid van deze groep wordt daardoor verder verduurzaamd, en het doorwerken tot de pensioenleeftijd wordt dan eenvoudiger, interessanter én leuker.

Projectleider
Dr. Jos Sanders is sinds februari 2018 als lector leren tijdens de beroepsloopbaan verbonden aan HAN University of Applied Sciences en sinds 2004 als senior onderzoeker duurzame productiviteit en inzetbaarheid aan TNO. Jos heeft ruim 20 jaar ervaring met wetenschappelijk en praktijkgericht (actie)onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van vooral praktisch geschoolden en mensen zonder startkwalificatie. Het promotieonderzoek dat hij in 2016 afrondde (zie hier) zette Jos ertoe aan op zoek te gaan naar manieren om praktisch geschoolden óók leerervaringen te laten zien die ze in en rond het werk opdoen, zodat ze positievere leerervaringen opdoen, een positiever beeld krijgen van leren en ontwikkelen én meer vertrouwen krijgen in de eigen vaardigheden om te blijven leren. Het Digitale Skills Paspoort voor Vakmensen dat Jos vanuit HAN UAS en TNO samen met Volandis en Paragin ontwikkelde is hiervan een belangrijk en veelbelovend voorbeeld. Het is prachtig dat we nu als ‘alliantie DSP’ met steun van Goldschmeding Foundation en in het kader van het platform 50+ kunnen gaan experimenteren met dit Digitale Skills Paspoort voor Vakmensen. In het project wordt nauw samengewerkt met Volandis en TNO en met de andere partners Bouwend Nederland, Techniek Nederland, WijTechniek, FNV en Paragin.

Contact?
Vragen of wil je meer weten? Neem vooral contact met ons op. Wij kunnen je ook in contact brengen met de uitvoerende partijen!

Scroll naar top